Aanmelden en afspraken

Wilt u zich als nieuwe cliënt aanmelden bij onze praktijk, dan kan dat uitsluitend via onderstaande knop naar het afsprakenformulier. Het is helaas niet mogelijk om u telefonisch aan te melden. Vult u het formulier zo compleet mogelijk in, met vermelding van telefoonnummer.  Zonder verwijsbrief van uw huisarts voor de S-ggz is het niet mogelijk om u aan te melden.

 

De tijd tot intake (aanmeldwachttijd) is gemiddeld 14-16 weken, afhankelijk van de hulpvraag.
De beschikbaarheid kan afhankelijk zijn van uw verzekeraar: lees meer

 

WACHTTIJD  -  FEBRUARI 2023

- Wachttijd tot intake 14-16 weken

 

 

 

Afspraak Maken   

Specialistische GGZ – Psychotherapie

Binnen Cohesie Twente bieden wij intensieve hulp.
Veel mensen maken in hun leven eens of vaker een ingrijpende moeilijke periode door.

Men zegt wel eens “waarom moet mij dit overkomen”.

Voor de cliënt is het lastig hierop een helder antwoord te vinden. Soms zijn onze gesprekspartners erg wantrouwend of voelen zich niet de moeite waard of voelen zich niet gehoord.
Als mensen zichzelf niet waarderen, doen ze vaak alles om het anderen naar de zin te maken. Maar uiteindelijk geeft dit geen voldoening.

Sommige mensen zijn bang hun gevoelens te tonen. Ze houden hun mening en gevoel vaak voor zichzelf. Elke gevoelsconfrontatie wordt vermeden. Psychotherapie is een behandelstrategie, die mensen helpt hier een uitweg in te vinden.