Aanmelden en afspraken

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met nummer 053 4347716 of via onderstaande knop naar het afsprakenformulier.

De tijd tot intake (aanmeldwachttijd) is 13 weken, afhankelijk van de hulpvraag.
Er is geen behandelingswachttijd (behandeling kan aansluitend starten). De beschikbaarheid kan afhankelijk zijn van uw verzekeraar: lees meer

 

UPDATE 31-08-2021

Er is een aanmeldstop tot eind december 2021. Omdat er nog geen zicht is op het aantal nieuwe cliënten dat aangenomen kan worden in 2022, kunnen we u daar op dit moment geen uitsluitsel over geven. 

Zodra hier meer over bekend is, volgt er een nieuwe update. 

 

 

Afspraak Maken   

Specialistische GGZ – Psychotherapie

Binnen Cohesie Twente bieden wij intensieve hulp.
Veel mensen maken in hun leven eens of vaker een ingrijpende moeilijke periode door.

Men zegt wel eens “waarom moet mij dit overkomen”.

Voor de cliënt is het lastig hierop een helder antwoord te vinden. Soms zijn onze gesprekspartners erg wantrouwend of voelen zich niet de moeite waard of voelen zich niet gehoord.
Als mensen zichzelf niet waarderen, doen ze vaak alles om het anderen naar de zin te maken. Maar uiteindelijk geeft dit geen voldoening.

Sommige mensen zijn bang hun gevoelens te tonen. Ze houden hun mening en gevoel vaak voor zichzelf. Elke gevoelsconfrontatie wordt vermeden. Psychotherapie is een behandelstrategie, die mensen helpt hier een uitweg in te vinden.